czwartek, 18 października 2018

konkurs na blogu

Dzięki marce Canpol babies mam dla was kolejny konkurs
o który naprawdę warto powalczyć. Sama posiadam więc zachęcam do udziału w zabawie :) Nagrodą będą dwa zestawy ze sterylizatorem i butelkami CLOUDS .
Dwa zestawy czyli dwie osoby wygrywają. 

Zadanie konkursowe :
1. Wykonaj logo marki Canpol babies 
( może być narysowane samodzielnie , ewentualnie w programie typu paint ) 
2. Do loga ułóż hasło reklamowe .

Na wasze odpowiedzi przesyłajcie na adres
bezel88-88@o2.pl

CZAS TRWANIA KONKURSU 
05.10.2018-26.10.2018

Ogłoszenie wyników w ciągu 3 dni roboczych. 

Organizator : StrefaBezeluszka
Sponsor : Canpol babies

Miło mi będzie jeśli zaobserwujesz mojego bloga oraz fb

REGULAMIN :
1.  Organizatorem konkursu jest strefa bezeluszka, a sponsorem jest Canpol Babies.
2.  Konkurs trwa od 05.10.2018 do 26.10.2018
3. Udział w konkursie jest dobrowolny
4. Uczestnik przystępując do konkursu akceptuje w całości treść regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
5. Zwycięzców wybiera organizator konkursu.
6.Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 3 dni roboczych i umieszczone będą na blogu i facebooku
7.Zwycięzca ma obowiązek zgłosić się do organizatora w ciągu 3 dni od opublikowania wyników konkursu w celu podania danych adresowych do wysyłki. W innym wypadku zostanie wybrany nowy zwycięzca. Dane proszę kierować pod adres bezel88-88@o2.pl
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności
9. Nagroda jest wysyłana przez sponsora konkursu. Wysyłka odbywa się jedynie na terenie kraju na koszt sponsora. Organizator konkursu nie odpowiada za termin oraz stan nadesłanej nagrody.
10. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz firmę Canpol I Sp. Z o. o. SKO ich danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu i wysyłki nagród. Dane uzyskane w związku z organizacją konkursu będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
11. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu rozstrzygnięcia konkursu i dostarczenia nagrody. Po tym czasie dane nie będą przetwarzane.
12. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 28.07.1992 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy
13. Organizator ma prawo zmieniać warunki regulaminu przed wcześniejszym poinformowaniu Uczestników o dokonanej zmianie. 
14. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na upublicznienie jego pracy konkursowej, a także do jej wykorzystania w przyszłości przez organizatora. 
15. Nagrody wysyłane na terenie Polski.
16. Jedna osoba jedno zgłoszenie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz